Thứ năm, 18/01/2018 - 04:49|
WEBSITE CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐỒNG XUÂN
Thông tin chỉ đạo, điều hành
Số: 02/QĐ-PGDĐT
Tên: (Ban hành Điều lệ Giải bóng chuyền nữ CBGV-CNV 2018)
Số: 06/TB-PGDĐT
Tên: (Khai mạc giải thể thao học đường cấp huyện)
Số: 586/ GDĐT -VP
Tên: (Hướng dẫn báo cáo sơ kết Học kỳ 1 năm học 2017-2018)
Số: 486/KH-PGDĐT
Tên: (KH tổ chức Giải thể thao học đường)
Số: 529
Tên: (Hiến máu tình nguyện đợt 2)
Số: GTT
Tên: (Triệu tập tập huấn)
Số: 879/SDGĐT-KHCNTT
Tên: (Triển khai nhiệm vụ CNTT năm học 2017-2018)
Số: 295/TB-UBND
Tên: (Thông báo kết luận Hội nghị Giao ban tháng)

Lựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy tính bằng cách bấm vào biểu tượng Icon trên
Hỗ trợ duyệt website tốt nhất trên trình duyệt 
Firefox, Google Chrome và IE 8.0 trở lên