Thursday, 13/12/2018 - 20:56|
WEBSITE CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐỒNG XUÂN

Thông báo ý kiến kết luận và chỉ đạo của ông Đặng Ngọc Anh, Chủ tịch UBND huyện tại hội nghị giao ban tháng 8 và triển khai công tác tháng 9 năm 2017

Ngày ban hành:
19/10/2017
Ngày hiệu lực:
19/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực