Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử của ngành GD-ĐT Đồng Xuân
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0000261797
 Hôm nay :   73       
 Hôm qua :    107       
 Tất cả:   261797       
  CƠ CẤU TỔ CHỨC::  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
KHỐI HỌC MẦM NON
 
 1-Tên đơn vị:  Mầm non Phong Lan Mã PMIS: 01
 Địa chỉ:   TT La Hai
 Điện thoại:   0573.872240
 Thư điện tử:   phonglan.mn.pgddtdongxuan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 2-Tên đơn vị:  Mầm non La Hai Mã PMIS: 02
 Địa chỉ:   TT La Hai
 Điện thoại:   0573.670727
 Thư điện tử:   mn.lhai.dxuan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 3-Tên đơn vị:  Mầm non Đa lộc Mã PMIS: 03
 Địa chỉ:   Đa Lộc - Đồng Xuân - Phú Yên
 Điện thoại:   0573.678621
 Thư điện tử:   mn.dloc.dxuan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 4-Tên đơn vị:  Mầm non Xuân Lãnh Mã PMIS: 04
 Địa chỉ:   Xuân Lãnh - Đồng Xuân - Phú Yên
 Điện thoại:   0573.679458
 Thư điện tử:   mn.xlanh.dxuan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 5-Tên đơn vị:  Mầm non Xuân Long Mã PMIS: 05
 Địa chỉ:   Xuân Long - Đồng Xuân - Phú Yên
 Điện thoại:   0573.873246
 Thư điện tử:   mn.xlong.dxuan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 6-Tên đơn vị:  Mầm non Xuân Sơn Bắc Mã PMIS: 06
 Địa chỉ:   Xuân Sơn Bắc - Đồng Xuân - Phú Yên
 Điện thoại:   0573.668299
 Thư điện tử:   mn.xsbac.dxuan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 7-Tên đơn vị:  Mầm non Xuân Sơn Nam Mã PMIS: 07
 Địa chỉ:   Xuân Sơn Nam - Đồng Xuân - Phú Yên
 Điện thoại:   0573.608569
 Thư điện tử:   mn.xsnam.dxuan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 8-Tên đơn vị:  Mầm non Xuân Quang 2 Mã PMIS: 08
 Địa chỉ:   Xuân Quang 2 - Đồng Xuân - Phú Yên
 Điện thoại:   0573.508017
 Thư điện tử:   mn.xquang2.dxuan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 9-Tên đơn vị:  Mầm non Xuân Quang 3 Mã PMIS: 09
 Địa chỉ:   Xuân Quang 3 - Đồng Xuân - Phú Yên
 Điện thoại:   0573.683043
 Thư điện tử:   mn.xquang3.dxuan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 10-Tên đơn vị:  Mầm non Xuân Phước Mã PMIS: 10
 Địa chỉ:   Xuân Phước - Đồng Xuân - Phú Yên
 Điện thoại:   0573.664353
 Thư điện tử:   mnxphuoc.dxuan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 11-Tên đơn vị:  Mầm non Xuân Quang 1 Mã PMIS: 11
 Địa chỉ:   Xuân Quang 1 - Đồng Xuân - Phú Yên
 Điện thoại:   0573.684075
 Thư điện tử:   mn.xquang1.dxuan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 12-Tên đơn vị:  Mầm non Phú Mỡ Mã PMIS: 12
 Địa chỉ:   Phú Mỡ- Đồng Xuân - Phú Yên
 Điện thoại:   0573.6291954
 Thư điện tử:   mn.pmo.dxuan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
   
       
 
  Trang chủ  |  Văn bản điều hành  |  Lịch công tác  |  Danh bạ điện tử  |  Danh bạ website   |  Hình ảnh hoạt động  |  Quản lý nhà trường  
Phòng GD-ĐT huyện Đồng Xuân
Địa chỉ :TT La Hai - Đồng Xuân - Phú Yên
Điện thoại :0573.872136-Thư điện tử: pgddtdongxuan@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2014 Phòng GD-ĐT huyện Đồng Xuân