Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử của ngành GD-ĐT Đồng Xuân
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0000261810
 Hôm nay :   86       
 Hôm qua :    107       
 Tất cả:   261810       
  CƠ CẤU TỔ CHỨC::  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
KHỐI HỌC TRUNG HỌC CƠ SỞ
 
 1-Tên đơn vị:  THCS Nguyễn Viết Xuân Mã PMIS: 27
 Địa chỉ:   Đa Lộc - Đồng Xuân - Phú Yên
 Điện thoại:   0573
 Thư điện tử:   nvxuan.pgddtdongxuan@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://nguyenvietxuan-dongxuan.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 2-Tên đơn vị:  THCS Trần Quốc Toản Mã PMIS: 28
 Địa chỉ:   Xuân Long - Đồng Xuân - Phú Yên
 Điện thoại:   0573
 Thư điện tử:   tqtoan.pgddtdongxuan@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://tranquoctoan-dongxuan.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 3-Tên đơn vị:  THCS Phan Lưu Thanh Mã PMIS: 29
 Địa chỉ:   TT La Hai - Đồng Xuân - Phú Yên
 Điện thoại:   0573
 Thư điện tử:   plthanh.pgddtdongxuan@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://phanluuthanh-dongxuan.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 4-Tên đơn vị:  THCS Trần Quốc Tuấn Mã PMIS: 30
 Địa chỉ:   Xuân Sơn Bắc - Đồng Xuân - Phú Yên
 Điện thoại:   0573
 Thư điện tử:   tqtuan.pgddtdongxuan@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://tranquoctuan-dongxuan.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 5-Tên đơn vị:  THCS Nguyễn Văn Trỗi Mã PMIS: 31
 Địa chỉ:   Xuân Sơn Nam - Đồng Xuân - Phú Yên
 Điện thoại:   0573
 Thư điện tử:   nvtroi.pgddtdongxuan@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://nguyenvantroi-dongxuan.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 6-Tên đơn vị:  THCS Hoàng Văn Thụ Mã PMIS: 32
 Địa chỉ:   Xuân Quang 2 - Đồng Xuân - Phú Yên
 Điện thoại:   0573
 Thư điện tử:   hvthu.pgddtdongxuan@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://hoangvanthu-dongxuan.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 7-Tên đơn vị:  THCS Nguyễn Du Mã PMIS: 33
 Địa chỉ:   Xuân Quang 3 - Đồng Xuân - Phú Yên
 Điện thoại:   0573
 Thư điện tử:   nguyendu.pgddtdongxuan@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://nguyendu-dongxuan.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 8-Tên đơn vị:  THCS Nguyễn Hào Sự Mã PMIS: 34
 Địa chỉ:   Xuân Phước - Đồng Xuân - Phú Yên
 Điện thoại:   0573
 Thư điện tử:   nhsu.pgddtdongxuan@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://nguyenhaosu-dongxuan.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 9-Tên đơn vị:  THCS Lê Văn Tám Mã PMIS: 35
 Địa chỉ:   Xuân Quang 1 - Đồng Xuân - Phú Yên
 Điện thoại:   0573
 Thư điện tử:   lvtam.pgddtdongxuan@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://levantam-dongxuan.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 10-Tên đơn vị:  PT DTBT Đinh Núp Mã PMIS: 36
 Địa chỉ:   Phú Mỡ- Đồng Xuân - Phú Yên
 Điện thoại:   0573
 Thư điện tử:   dinhnup.pgddtdongxuan@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://dinhnup-dongxuan.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
   
       
 
  Trang chủ  |  Văn bản điều hành  |  Lịch công tác  |  Danh bạ điện tử  |  Danh bạ website   |  Hình ảnh hoạt động  |  Quản lý nhà trường  
Phòng GD-ĐT huyện Đồng Xuân
Địa chỉ :TT La Hai - Đồng Xuân - Phú Yên
Điện thoại :0573.872136-Thư điện tử: pgddtdongxuan@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2014 Phòng GD-ĐT huyện Đồng Xuân