Monday, 21/10/2019 - 05:27|
WEBSITE CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐỒNG XUÂN
 • Tổ Mầm non
  • Họ và tên:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ Giáo dục Mầm non có nhiệm vụ tham mưu giúp Phòng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác Giáo dục Mầm non. Cụ thể:

   Tham mưu  các mặt công tác xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục mầm non (nhà trẻ, mẫu giáo) trên phạm vi Huyện và chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện kế hoạch sau khi đã được duyệt; thanh kiểm tra các hoạt động quản lý, nuôi-dạy và đánh giá kết quả thi đua trong từng giai đoạn; xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia,…; hướng dẫn và tổ chức thực hiện phổ cập mẫu giáo 5 tuổi.