Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử của ngành GD-ĐT Đồng Xuân
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0000261777
 Hôm nay :   53       
 Hôm qua :    107       
 Tất cả:   261777       
  DANH BẠ
 
 
  Tên đơn vị- website Điện thoại Thư điện tử-SMAS Hiệu trưởng
1   Mầm non Phong Lan 0573.872240   phonglan.mn.pgddtdongxuan@phuyen.edu.vn Kiều Thị Liễu
2   Mầm non La Hai 0573.670727   mn.lhai.dxuan@phuyen.edu.vn Lê Thị Hà
3   Mầm non Đa lộc 0573.678621   mn.dloc.dxuan@phuyen.edu.vn Nguyễn Thị Tuyết Mai
4   Mầm non Xuân Lãnh 0573.679458   mn.xlanh.dxuan@phuyen.edu.vn Nguyễn Thị Kim Dung
5   Mầm non Xuân Long 0573.873246   mn.xlong.dxuan@phuyen.edu.vn Ngô Thị Mỹ Dung
6   Mầm non Xuân Sơn Bắc 0573.668299   mn.xsbac.dxuan@phuyen.edu.vn Nguyễn Thị liễu
7   Mầm non Xuân Sơn Nam 0573.608569   mn.xsnam.dxuan@phuyen.edu.vn Đỗ Thị Bảy
8   Mầm non Xuân Quang 2 0573.508017   mn.xquang2.dxuan@phuyen.edu.vn Trần Thị Hiền
9   Mầm non Xuân Quang 3 0573.683043   mn.xquang3.dxuan@phuyen.edu.vn Huỳnh Thị Ngọc Thanh
10   Mầm non Xuân Phước 0573.664353   mnxphuoc.dxuan@phuyen.edu.vn Nguyễn Thị Hồng Huệ
11   Mầm non Xuân Quang 1 0573.684075   mn.xquang1.dxuan@phuyen.edu.vn Nguyễn Thị Kim Miền
12   Mầm non Phú Mỡ 0573.6291954   mn.pmo.dxuan@phuyen.edu.vn Từ Thị Mỹ Luận
13   TH Đa Lộc 0573   daloc.th.pgddtdongxuan@phuyen.edu.vn Nguyễn Đình Nghĩa
14   TH Xuân Lãnh 1 0573   xuanlanh1.th.pgddtdongxuan@phuyen.edu.vn Phan Văn Quảng
15   TH Xuân Lãnh 2 0573   xuanlanh2.th.pgddtdongxuan@phuyen.edu.vn Trần Đình Phương
16   TH Xuân Long 0573   xuanlong.th.pgddtdongxuan@phuyen.edu.vn Võ Thị Hải
17   TH Xuân Sơn Bắc 0573   xsbac.th.pgddtdongxuan@phuyen.edu.vn Trần Thị Kim Thanh
18   TH Xuân Sơn Nam 0573   xsnam.th.pgddtdongxuan@phuyen.edu.vn Nguyễn Sĩ Ngọc
19   TH La Hai 1 0573   lahai1.th.pgddtdongxuan@phuyen.edu.vn Lê Ngọc Yên
20   TH La Hai 2 0573   lahai2.th.pgddtdongxuan@phuyen.edu.vn Tạ Ngọc Sơn
21   TH Xuân Quang 2 0573   xuanquang2.th.pgddtdongxuan@phuyen.edu.vn Phan Thanh Hiền
22   TH Xuân Quang 3 0573   xuanquang3.th.pgddtdongxuan@phuyen.edu.vn Trần Thanh Long
23   TH Xuân Phước 1 0573   xuanphuoc1.th.pgddtdongxuan@phuyen.edu.vn Vũ Thanh Liêm
24   TH Xuân Phước 2 0573   xuanphuoc2.th.pgddtdongxuan@phuyen.edu.vn Đinh Văn Thanh
25   TH Xuân Quang 1 0573   xuanquang1.th.pgddtdongxuan@phuyen.edu.vn Ngô Thị Ánh
26   TH Phú Mỡ 0573   phumo.th.pgddtdongxuan@phuyen.edu.vn Trình Ngọc Vinh
27   THCS Nguyễn Viết Xuân 0573   nvxuan.pgddtdongxuan@phuyen.edu.vn Đào Ngọc Diễm
28   THCS Trần Quốc Toản 0573   tqtoan.pgddtdongxuan@phuyen.edu.vn Phan Hưng Tuyên
29   THCS Phan Lưu Thanh 0573   plthanh.pgddtdongxuan@phuyen.edu.vn Trịnh Đồng An
30   THCS Trần Quốc Tuấn 0573   tqtuan.pgddtdongxuan@phuyen.edu.vn Huỳnh Xuân Long
31   THCS Nguyễn Văn Trỗi 0573   nvtroi.pgddtdongxuan@phuyen.edu.vn Nguyễn Văn Long
32   THCS Hoàng Văn Thụ 0573   hvthu.pgddtdongxuan@phuyen.edu.vn Huỳnh Công Khanh
33   THCS Nguyễn Du 0573   nguyendu.pgddtdongxuan@phuyen.edu.vn Nguyễn Hữu Thuyên
34   THCS Nguyễn Hào Sự 0573   nhsu.pgddtdongxuan@phuyen.edu.vn Lê Thị Hoa
35   THCS Lê Văn Tám 0573   lvtam.pgddtdongxuan@phuyen.edu.vn Nguyễn Thị Sơn Định
36   PT DTBT Đinh Núp 0573   dinhnup.pgddtdongxuan@phuyen.edu.vn Bùi Văn Hương
 
 
     
 
  Trang chủ  |  Văn bản điều hành  |  Lịch công tác  |  Danh bạ điện tử  |  Danh bạ website   |  Hình ảnh hoạt động  |  Quản lý nhà trường  
Phòng GD-ĐT huyện Đồng Xuân
Địa chỉ :TT La Hai - Đồng Xuân - Phú Yên
Điện thoại :0573.872136-Thư điện tử: pgddtdongxuan@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2014 Phòng GD-ĐT huyện Đồng Xuân